Foto: Predrag Trokicić

Foto: Predrag Trokicić

 

Koalicija protiv diskriminacije i partnerske organizacije zahtevaju od nadležnih organa da povuku iz postupka usvajanja Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije zbog toga što predstavnici osetljivih i diskriminisanih grupa, kao i najšire javnosti, nisu imali priliku da se izjasne o predloženim rešenjima. Tekst Predloga zakona je opterećen izuzetno velikim brojem nedostataka zbog čega je neophodno odložiti njegovo usvajanje i omogućiti svim zainteresovanim stranama da se o njemu izjasne.

Vlada Republike Srbije je nedavno utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Suprotno pravnim pravilima koja uređuju postupak izrade i usvajanja nacrta i predloga zakona, onima koji su zainteresovani za sadržaj Predloga zakona nije bilo omogućeno da učestvuju u radu na njegovoj izradi, niti je bila organizovana rasprava o predloženim rešenjima pre nego što ih je Vlada formalno usvojila. Ova činjenica je konstatovana i u tački 9. Analize efekata zakona koja je uz Predlog zakona dostavljena Narodnoj skupštini.

Nedostatak široke rasprave o novim zakonskim rešenjima neposredno je sprečio zainteresovane strane da konstruktivno utiču na kvalitet Predloga zakona, a pre svega na otklanjanje njegovih brojnih nedostataka, koji se mogu svrstati u četiri grupe.

Prvu grupu čine nedostaci koji se sastoje u jezički besmislenim ili nemogućim konstrukcijama, ali i u pravopisnim greškama. Na primer, u tekstu se koristi reč “neopravdava”, te se navodi da je “zabranjeno uznemiravanje… koje je s ciljem ili predstavlja povredu dostojanstva…”. Drugu grupu čine nedostaci koji upućuju na to da izmene nisu predložene u skladu sa pravilima pisanja zakona. Na primer, kontradiktorno se propisuje ovlašćenje Poverenika da obrađuje lično ime i druge podatke o učesnicima postupaka koje u vezi sa diskriminacijom vode sudovi, uz obavezu anonimizacije podataka o učesnicima postupka pre nego što se sudske presude dostave Povereniku.

Treću grupu čine pravno-sistemski nedostaci koji onemogućavaju adekvatnu primenu Zakona, kao što je brisanje opštih procesnih garancija koje se odnose na postupak po pritužbi, čime se ugrožavaju prava učesnika postupaka i otvara put proizvoljnom odlučivanju Poverenika. Najzad, četvrtu grupu čine nedostaci koji imaju pravno-politički karakter i koji dovode u sumnja stvarnu nameru autora predloženih izmena, kao što je rešenje po kome Poverenik može da odluči da ne postupa po pritužbi ako smatra da se svrha postupaka može ostvariti upozorenjem javnosti ili pak propisivanje prekršajnih novčanih kazni u iznosu koji je desetostruko veći od trenutno propisanih iznosa i to bez obrazloženja.

Zbog toga što ukupan broj navedenih nedostataka prevazilazi broj predloženih izmena, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da bi njihovim usvajanjem položaj korisnika Zakona bio značajno pogoršan, smatramo da je neophodno bez odlaganja povući Predlog zakona iz postupka usvajanja, a zatim omogućiti svim zainteresovanim stranama da učestvuju u unapređivanju ovog teksta.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Jednakost.

Organizacije koje podržavaju inicijativu:

Fond za humanitarno pravo
Edukacioni centar Leskovac
YUROM CENTAR
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Novosadski humanitarni centar
Centar za kriznu politiku i reagovanje
NGO Atina
IzKruga Niš
Fondacija PONS
Autonomni ženski centar
Zrenjaninski centar za jednaka prava
LICELULICE
Astra – Akcija protiv trgovine ljudima
NVO „OFER“, Bujanovac
A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
Udruženje osoba sa invaliditetom „Jednakost“ iz Prijepolja
Udruženje romsko srpskog prijateljstva Stablo
Centar lokalne demokratije LDA
YUCOM
Peščanik
Inicijativa mladih za ljudska prava
Grupa Izađi
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Romska inicijativa za održivi razvoj (Beograd)
Romski centar (Požega)
Udruženje beogradskih Cigana svečara (Beograd)
Romsko sportsko udruženje Sloboda (Beograd)
Šahovski klub Sloboda (Beograd)
Glas manjine (Ripanj)
Romski medijski servis (Beograd)
RHU ROM LAZAREVAC
Nacionalni tim Roma Srbije (Beograd)
Roma world (Niš)
ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
Žene u crnom
Rekonstrukcija ženski fond
Da Se Zna!
IZI VelikiMali
Centar za razvoj građanskog društva Protecta
Heartefact Fund
Beograd Prajd
Queeria
Udruženje građana lužničkih Roma
Udruženje romskih studenata Novi Sad
Udruženja Roma Sloboda

 

Koalicija protiv diskriminacije, 02.03.2019.
on-off, 04.03.2019.