Foto: Slavica Miletić

Foto: Slavica Miletić

 

U razgovoru sa norveškom premijerkom Ernom Soberg, koja je prvih dana jula posetila Srbiju, predsednica vlade Ana Brnabić smelo je izjavila: ”Za razliku od nekih zemalja u regionu koje još nisu uspostavile nezavisne institucije koje štite ljudska prava, mi ih imamo. Srbija treba da bude u Evropskoj uniji zbog vrednosti koje EU predstavlja, a čija je suština u ljudskim pravima.”

Ovom samoproglašavanju za šampione u poštovanju ljudskih prava prisustvovala je i Poverenica za zaštitu ravnopravnoti Brankica Janković. Poverenica nije imala šta da doda ovoj bizarnoj oceni srpske premijerke, iako je u svom poslednjem godišnjem izveštaju između ostalog napisala da je „tokom 2017. po osnovu nacionalne pripadnosti ili etničkog porekla podnet skoro isti broj pritužbi kao i tokom 2016. i da se svaka druga pritužba odnosi na diskriminaciju Roma i Romkinja.”

U ovom izveštaju piše i da je najviše pritužbi podneto zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta, i to najčešće zbog fizičkih barijera koje ovim građanima onemogućavaju pristup mnogim važnim objektima, a time im se uskraćuje i mogućnost korišćenja velikog broja usluga koje su od vitalnog značaja za njihov svakodnevni život. I tu se, navodi Poverenica, njihovi problemi ne završavaju – poslodavci ne prilagođavaju radna mesta njihovim mogućnostima, ograničen im je pristup obrazovanju i stručnom usavršavanju, a postoji i veliki broj osoba sa invaliditetom koje su višestruko diskriminisane (u kombinaciji sa polom, starosnom dobi, nacionalnom pripadnošću).

Broj pritužbi u kojima je kao osnov diskriminacije naveden pol već godinama je u samom vrhu po zastupljneosti u ukupnom broju pritužbi. Kao i prethodnih godina, navodi Poverenica u svom godišnjem izveštaju, žene su se žalile da im na osnovu pola i porodičnog statusa nije bilo omogućeno da napreduju na poslu, ili zbog toga što su posle povratka sa porodiljskog odsustva ili odsustva zbog bolesti deteta dobijale otkaze, ili zato što su raspoređivane na slabije plaćena radna mesta.

Premijerka Srbije je i sama uvidela da bi pred norveškom koleginicom trebalo izreći i nešto skromnije, pa je dodala kako je „pored napora Vlade Srbije da uspostavi pravni okvir za poštovanje ljudskih prava, neophodno obezbediti i njegovu punu primenu”. Ana Brnabić izgleda ne uviđa da je upravo ta hvaljena vlada obavezna i da obezbeđuje primenu zakona koje je sama donela (mehaničkim dizanjem ruku narodnih poslanika).

Za primenu zakona koji bi trebalo da sprečavaju kršenje ljudskih prava građana Srbije zadužena je, između ostalih, i policija. To premijerka vrlo dobro zna, kao što joj mora biti poznato i da je na adresu njene vlade nedavno stigao poražavajući izveštaj Komiteta Saveta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg kažnjavanja. Komitet SE obaveštava vladu da je primio veliki broj izjava o postupanju policajaca prema privedenim osobama kako bi se iznudila priznanja. Umesto policijske istrage, jedan broj zaštitnika ljudskih prava u plavoj uniformi pribegavao je šutiranju, šamaranju, udaranju policijskim i bejzbol palicama i sličnim „istražnim” postupcima.

„Organi Republike Srbije moraju da prihvate činjenicu da je neadekvatno postupanje policijskih službenika prisutno; to nije delo nekoliko službenika koji su ‘zastranili’ već prihvaćena praksa u sadašnjoj policijskoj kulturi, posebno među kriminalističkim inspektorima”, navodi se u izveštaju Komiteta SE.

Kao i mnogi drugi predstavnici izvršne vlasti, koji samo pred gostima iz evropskih zemalja rado pominju nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, i predsednica vlade je u razgovoru sa norveškom premijerkom izjavila kako je važna saradnja države sa ovim delom civilnog društva.

Međutim, zaboravila je da, pre nego što će izjaviti kako je Srbija šampion u poštovanju ljudskih prava, pročita samo neke analize i izveštaje NVO koje se odnose na položaj Roma, trans osoba, ljudi obolelih od HIV-a ili AIDS-a, slepih ili slabovidih osoba… Da je pročitala, mozda se ne bi odvažila da izrekne takvu ocenu o stanju ljdskih prava u zemlji čiju vladu predvodi.

 

on-off, 03.07.2018.