Tokom proteklih godinu dana više trans osoba surovo je pretučeno u centru Beograda. Poslednji slučaj zabeležen je u martu kada je nekoliko tinejdžera pretuklo maloletnog trans dečaka i dvojicu njegovih drugova, nanevši im teške telesne povrede. Do sada nijedan takav slučaj nije rasvetljen i priveden kraju. Nasilje prema trans osobama i diskriminacija prema njima često se „pravda” uverenjem nasilnika da se radi o mentalno obolelim ljudima – što je na neki način potvrđivalo i mišljenje stručnjaka iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Danska je pre dve godine postala prva evropska država koja transrodnost više ne definiše kao duševnu bolest. Predstavnici vlade su izjavili da je određivanje transrodnih osoba kao duševno bolesnih nešto što ih „stigmatizuje“ i da „više nemaju strpljenja“ sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i njenim radom na novoj definiciji.

Ovih dana je Svetska zdravstvena organizacija najzad donela dugo očekivanu odluku da transrodnost više ne treba smatrati mentalnim oboljenjem. Ona proizlazi iz 11. verzije Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD), koju je SZO objavila ove nedelje. Dokument nazvan ICD-11 biće predstavljen Svetskoj skupštini zdravlja u maju 2019. u Ženevi, da bi ga zemlje članice usvojile, a stupiće na snagu u januaru 2022. godine. Stručnjaci iz SZO očekuju da će nova klasifikacija smanjiti stigmatizaciju trasrodnih osoba, doprineti boljem prihvatanju ovih ljudi u društvu i povećati njihov pristup zdravstvenoj nezi. Može se reći da je ovom odlukom u velikoj meri završena sramna istorija patologizovanja, institucionalizovanja, „konverzije“ i sterilizacije transrodnih osoba.

Prvih dana juna oglasila se i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković koja je pozdravila Predlog izmena i dopuna Zakona o upisu u matične knjige rođenih. Te izmene su učinjene kako bi se olakšala pravna procedura za upis promene pola. Ona je u saopštenju navela da je redovno davala preporuke nadležnim institucijama da unaprede prаvni položаj trаnsrodnih osoba „kаko bi se omogućilo dа novi identitet u potpunosti integrišu u svoj privаtni i profesionаlni život”. Ministar za državnu upravu i lokalnu samupravu Branko Ružić rekao je da će promena pola u matičnim knjigama „biti omogućena na osnovu potvrde zdravstvene ustanove, čime se ostvaruju pravni interesi osoba koje su promenile pol i podstiču mere o zabrani diskriminacije”.

Iako na prvi pogled izgleda da će nova zakonska rešenja znatno poboljšati položaj trans osoba, postoje neke odredbe koje ozbiljno dovode u sumnju ova očekivanja. Organizacija Gayten-LGBT oštro je osudila usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, posebno člana 45b, na koji je ulagala primedbe i tokom javne rasprave.

Naime, tačno je da se ovim zakonom u Srbiji po prvi put uređuje pravno priznanje roda, ali su uslovi toga krajnje problematični; prema tumačenju ove organizacije, ovim zakonom se od trans osoba zahtevaju hirurške intervencije i sterilizacija kao uslov za promenu dokumenata. Član 45b ovog zakona predviđa da se „u matičnu knjigu rođenih upisuje podatak o promeni pola na osnovu rešenja organa iz člana 6. st. 2 i 4. ovog zakona, koji se donosi na osnovu propisane potvrde nadležne zdravstvene ustanove. Zdravstvena ustanova dostavlja potvrdu nadležnom organu u roku od 15 dana od dana promene pola“.

Kako se navodi u reakciji organizacije Gayten-LGBT: “Na osnovu dosadašnje prakse i iskustva može se zaključiti da se ovakvom formulacijom proces tzv. promene pola vezuje za hirurške intervencije i sterilizaciju, što je protivno međunarodnim standardima ljudskih prava i odluci Evropskog suda za ljudska prava od 6. aprila 2017. kojom je uslovljavanje pravnog priznanja roda sterilizacijom proglašeno kršenjem ljudskih prava”.

I na primeru ovih zakonskih izmena se pokazalo da vladajuća politička elita nije spremna da dosledno i konzistentno unapređuje ljudska prava najugroženijih grupa građana kao što su trans osobe. Da je bilo famozne „političke volje”, vlada i poslanici bi odavno razmatrali Model zakona o rodnom identitetu koji su pre skoro 5 godina predložili stručnjaci iz pravnog tima Gejten-LGBT u saradnji sa ekspertkinjama za ovu oblast Jelenom Simić, Slavoljupkom Pavlović i Zoricom Mršević. Ovako, trans osobama ostaje još mnogo godina borbe sa sopstvenom državom pre nego što im bude omogućeno da uživaju prava koja imaju ostali građanji Srbije.

 

on-off, 22.06.2018.