Foto: Predrag Trokicić

Država za primer

Praksu samoproglašenja lidera zaštite ljudskih prava, koju je nedavno u razgovoru sa premijerkom Norveške započela naša predsednica vlade, nastavili su i drugi visoki funkcioneri vlade iz SNS-a.

Foto: Predrag Trokicić

Odštete da, zakoni ne

Većina tužbi protiv Srbije ostaje nerazrešena od strane domaćih vlasti – jedan je od najvažnijih zaključaka godišnjeg izveštaja Saveta Evrope o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava.