Foto: Beograd Pride

Prava LGBTI zajednice u Srbiji

Kada se učesnici Pride-a okupe, oni sasvim legitimno skreću pažnju na svoje probleme: niti nešto izmišljaju, niti zahtevaju nešto nerealno, niti se razlikuju od bilo koje druge takve skupine, recimo štrajka radnika.

Foto © UNHCR / A. D'Amato

Srbija i izbeglice: retrospektiva

Povodom Međunarodnog dana izbeglica: Ako živimo u zemlji koja prima migrante, to ne znači da nekada i sami nećemo biti prinuđeni da napustimo svoju zemlju da bismo se spasli od rata i progona.

Srbija i ljudska prava – dokle smo stigli

Tek kada se ljudska prava više ne budu percipirala kao nešto nametnuto sa strane – kada postanu vaša i naša, moja i tvoja – moći ćemo ozbiljno da govorimo o jačanju vladavine prava u Srbiji.