Protesti Protiv diktature, foto: Darija Bađul

Iza “malih vrata” – Ko to tamo truje decu?

Ne smatram, kao što kolega Antonić implicira, da je “deregulacija masturbacije” veći problem od deregulacije tržišta, to jest da su tekući protesti paravan za seksualizaciju dece…