Bez iskrenog interesovanja države

Sednice suda održavane su na drugom spratu u zgradi bez lifta, iako nije bilo realne prepreke da se postupak preseli u prizemlje. Osoba sa invaliditetom koja je bila tužilac je uzimana iz invalidskih kolica i odnošena u sudnicu.

Foto: Alisa Koljenšić Radić

Diskriminacija Roma i romske dece

Iako bi neupućenima u situaciju u Srbiji moglo delovati suprotno, na poboljšanju položaja Roma se veoma malo radi – praktično nikako. Oni ostaju podjednako zanemareni kao što su bili decenijama unazad.

poljubac

Zakon o radu vs. vanbračna zajednica

Nije novost da vanbračna zajednica kao pravni institut prolazi dug i mukotrpan put u pokušaju da se izjednači sa brakom, iako je Ustavom izjednačena sa bračnom.