Dete si, pa si žena. Devojka nisi nikada!

Dečji, rani i prinudni brakovi predstavljaju grubo kršenje prava deteta, posebno devojčica. Ugrožavaju njihovo zdravlje i izlažu ih riziku od trgovine ljudima…