A šta kada nasilje sprovodi država?

A šta kada nasilje sprovodi država?

Žene sa intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom, razdvajaju se od dece i proglašavaju nepodobnim majkama na osnovu svog invaliditeta (lišenje poslovne sposobnosti i roditeljskog prava).