Foto: Predrag Trokicić

Novi mediji i ljudska prava

Izabranu ciljnu grupu na društvenim mrežama svakodnevno smo izlagali vizuelno atraktivnim porukama o stepenu ugroženosti LGBT populacije u Srbiji i zanimljivim činjenicama o ovoj društvenoj kategoriji.