UKLJUČI RAZLIKE – ISKLJUČI DISKRIMINACIJU

Streaming skupa u Palati Srbija

Integralni snimak striminga konferencije posvećene demokratskoj participaciji u organizaciji Centra za unapređivanje pravnih studija (CUPS)…

This Could Be Love

Parada ponosa u Beogradu 17. septembra 2017, snimatelj Željko Bajić, video montaža Petar Savić, produkcija Peščanik 2017.

Od linča 2001. do premijerke (duža verzija)

Razgovor u CZKD-u u sklopu Nedelje ponosa u Beogradu. Govore: Goran Miletić, Dragoslava Barzut, Milan Đurić i Dejan Ilić. Razgovor vodila Svetlana Lukić.

Conchita Wurst

Dan depatologizacije 2017

Gayten-LGBT se povodom Međunarodnog dana akcije za depatologizaciju trans identiteta obratila ministarstvima sa zahtevima koji se tiču unapređenja položaja i prava trans osoba u Srbiji.

Dalje

Nemačka priznaje treći pol

Nemački Savezni ustavni sud složio se da interseksualnim ljudima treba dati posebnu rubriku u knjigama rođenih. Prema nekim procenama, u Nemačkoj trenutno živi oko 80.000 interseksualnih ljudi.

Dalje

Varvari pred vratima

Patrijarhova zabrinutost za natalitet u trenutku kada srpske sudije polažu zakletvu nad kosovskim ustavom je skretanje pažnje sa „dijaloga o Kosovu“, čiji će ishod svakako biti priznanje njegove nezavisnosti.

Dalje

Naš život u četiri zida

Povodom 11. oktobra, svetskog Dana autovanja, agencija za integrisane komunikacije Executive Group i udruženje Parada Ponosa Beograd pripremili su video „Naš život u četiri zida“.

Dalje

Tiho, tiše…

U Kraljevu se ovih dana odigrava jedna od bednijih epizoda udara socijalne pravde po glavi stanovnika, koja će verovatno dovesti do iseljenja 33 porodice interno raseljenih ljudi sa Kosova.

Dalje
on-off

Ovaj web-portal rezultat je projekta koji finansira Evropska unija u okviru projekta “Podrška civilnom društvu 2015” / This web-portal is result of the project Financed by the European Union under the Support to Civil Society Facility 2015

Stvaranje ovog web-portal pomogla je Evropska unija. Sadržaj web-portal isključivo je odgovornost Centra za unapređivanje pravnih studija i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije. / This web-portal has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this web-portal are the sole responsibility of Centre for Advanced Legal Studies (CUPS) and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

“The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.”